skip to Main Content

Enerdeco kan de effecten van specifieke energiebesparingen doorrekenen. Dit wordt ook wel het doorrekenen van verschillende scenario’s genoemd. We brengen exact in kaart wat de consequenties van welke maatregelen zijn wanneer u het energieverbruik van een wijk, gebouw of woning gaat verduurzamen. Dit kan bij nieuwbouw, verbouw en renovatie trajecten.

Door onze ervaring en bruikbare kennis over de toepasbaarheid in de praktijk, kunnen wij energiesystemen integreren en naar het totaalplaatje kijken. We houden dus rekening met zowel de bouwschil, techniek, installaties, alsmede het gebruik door de eindgebruiker en het onderhoud.

Doorrekenen scenario’s

Het doorrekenen van verschillende energiebesparingen leidt tot verschillende variaties en keuzes in energetische maatregelen. Met dit rapport kunt u vervolgens duidelijke, afgewogen keuzes maken, die gebaseerd zijn op de daadwerkelijke exploitatie. Indien gewenst ondersteunen wij u bij het aanbestedingstraject door bijvoorbeeld het opstellen van een Programma van Eisen (PvE).

Samen met u stellen we het ambitieniveau af, hoe ver wilt u gaan? En welke opties passen hier dan bij? Zo wilt u een goede keuze kunnen maken tussen warmtepomp of zonneboiler, dit kan alleen weloverwogen indien de effecten van deze toepassingen nauwkeurig doorberekend zijn.

Back To Top