skip to Main Content

Tijdens de analyse en het opstellen van een Energie Prestatie Certificaat / energielabel wordt de huidige energieprestatie van een gebouw in kaart gebracht. Dit kan als nulmeting dienen om een maatwerkadvies, een Energie Prestatie Advies (EPA) op te stellen.

Dit advies laat u in een overzicht alle energiebesparende maatregelen met bijbehorende kosten en besparingen zien, uitgesplitst op de korte, middellange en lange termijn. Tevens is inzichtelijk welk energielabel behaald wordt ná doorvoering van deze maatregelen , attenderen wij u op eventuele subsidiemogelijkheden en kunnen we het maatwerkadvies afstemmen op uw vastgoedbeleid.

Het EPA zorgt voor een helder overzicht van welke maatregelen welk effect hebben op het energielabel, wooncomfort, binnenklimaat en de energiekosten.

De volgende elementen komen terug in een maatwerkadvies / EPA:

  • Energie technische situatie in een gebouw
  • Uitsplitsing energieverbruik naar verbruiksposten
  • Vergelijking met de branche (benchmark)
  • Interessante energiebesparende maatregelen
  • Actuele subsidiemogelijkheden
  • Optimalisatie van de instellingen in de klimaatregeling
  • Opties als PV zonnepanelen zonneboilers
  • Te behalen CO2 reductie

Graag denken wij met u mee over de besparingen, handige oplossingen voor uw specifieke situatie en gebouw, en logische momenten van het doorvoeren van deze energiebesparende maatregelen. Wanneer er op een bepaald moment al onderhoudswerkzaamheden verricht worden aan uw gebouw, kan dit een praktische aanleiding zijn om tevens enkele maatregelen door te voeren. De eindgebruiker ondervindt dan geen extra hinder, u heeft geringe extra kosten en wel een optimaal resultaat.

 

 

Back To Top