skip to Main Content

Zodra de gewenste binnenklimaatconditie bekend is en u weet welke energiebesparingsdoelstelling u wilt realiseren, dan zijn er meerdere oplossingen mogelijk. Verschillende klimaatinstallaties dragen energiezuinige oplossingen aan in verschillende richtingen, met ieder zijn eigen voor- en nadelen en consequenties op het totale energie- en binnenklimaatplan.

Enerdeco ontwerpt op basis uw wensen en ambities een plan ten aanzien van energiezuinige installaties. Dit betekent dat we – kijkend naar uw uitgangspunten en specifiek naar het betreffende gebouw – een klimaatconcept aandragen, waarbij uiteraard de kosten en baten meegenomen wordt en rekening gehouden wordt met de korte en lange termijn. Een sterk aandachtspunt is de werking van klimaatinstallatie in de praktijk: een duurzaam gebouw is prettig, maar het eindgemak van de gebruiker staat voorop!

In het ontwerp komt o.a. naar voren: locatie van klimaatinstallaties in het gebouw, geluidsbeperking, wijze van luchttoevoer, ruimtebeslag, vandalisme gevoeligheid en aanbevelingen van merken en typen. Wij benadrukken hierbij ons onafhankelijke positie en treden puur op als adviseur om u te ondersteunen bij het maken van weloverwogen keuzes.

Back To Top