skip to Main Content

Een verbouwing, renovatie of nieuwbouw is eigenlijk pas succesvol wanneer de eindgebruiker zich goed voelt in het gebouw. Het gebouw dient dusdanig afgestemd te zijn op de wensen van de eindgebruiker, dat deze kan spreken van een goed woon- en/of werkcomfort. Een prettig binnenklimaat draagt hieraan bij en is van invloed op de gezondheid en productiviteit van de bewoner of medewerker.

Enerdeco is gespecialiseerd in het uitvoeren van een comfort- en binnenklimaatonderzoek. Het binnenklimaat en de luchtkwaliteit wordt mede bepaald door temperatuur, luchtvochtigheid en CO2-uitstoot. Daarom worden onderstaande elementen gemeten:

  • CO2-meting (met datalogger)
  • (Binnen)temperatuur (met datalogger)
  • Relatieve vochtigheid (met datalogger)
  • Lux (licht)-meter met klasse A meter
  • Geluidsmeting (o.a. meting geluidinstallaties)

Het uitvoeren van deze nulmeting geeft u inzicht in uw huidige binnenklimaat, welk comfort uw gebruikers ervaren en hoe u deze kunt verbeteren. Deze meting is inzetbaar om te toetsen of het gebouw aan het opgestelde Programma van Eisen en de eisen van de Arbo voldoet. Aangezien wij zowel de expertise op het gebied van analyse, het advies als de trajectbegeleiding in huis hebben, ondersteunen wij u indien gewenst ook bij het realiseren van deze aanpassingen aan uw binnenklimaat.

Back To Top