skip to Main Content

Bij het verkopen of verhuren van gebouwen, dient het pand voorzien te zijn van een EnergiePrestatieCertificaat / energielabel. Ook bij nieuwbouwprojecten worden eisen gesteld aan de energiezuinigheid en is de eigenaar verplicht een energielabel te voeren. Enerdeco beschikt over de expertise om de energieprestatie van gebouwen te onderzoeken en is bevoegd een energielabel toe te kennen aan het gebouw. Het Energieprestatiecertificaat staat voor een uitgebreide analyse van de energieprestatie van uw gebouw.

Enerdeco kan energielabels opstellen met de basismethodiek en de detailmethodiek. Bij de basismethodiek kan een score tot label A afgegeven worden. Bij nieuwbouw kan de detailmethodiek tevens de labels A+, A++ en A+++ afgeven. Het label wordt veelal opgesteld voor (semi)overheidsgebouwen en utiliteitsgebouwen.

Enerdeco beschikt over een geldig NL/EPBD procescertificaat conform BRL 9500 deel 0,1,en 3, (energielabels woningbouw en utiliteit) en deel 6 (detail- / nieuwbouw methodiek utiliteit). Wij hebben inmiddels voor ongeveer 100.000 woningen en 500 utiliteitsgebouwen energiecertificaten opgesteld. Naast het opstellen van een energielabel kunnen wij u ook ondersteunen bij andere (nul)metingen.

Het analyseren van een energieprestatie is vaak een moment waarbij er energiebesparende mogelijkheden aan het daglicht komen. Vanuit onze adviesfunctie zullen wij u hier op attenderen. Indien gewenst onderzoeken we deze energiebesparende maatregelen meer uitgebreid en rekenen we deze voor u door in een EnergiePrestatieAdvies (EPA).

Back To Top