skip to Main Content

De luchtdichtheid en het vasthouden van kostbare warmte van een gebouw, worden gemeten met behulp van thermografie en een blowerdoor. Thermografische foto’s maken in één oogopslag duidelijk waar er warmte verloren gaat in het pand.

Zwakke plekken in de gebouwschil, problemen met isolatie, beschadigingen in het dak of lekken in verwarmingssystemen, komen naar voren. Thermografie wordt meestal gecombineerd uitgevoerd met een blowerdoortest om zo een volledige nulmeting van de energieprestatie met betrekking warmte- en luchtdichtheid te krijgen.

Voorafgaand aan een blowerdoortest worden alle ramen en buitendeuren gesloten. Binnendeuren worden juist geopend. Vervolgens brengt de blowerdoor het pand onder een bepaalde onder- of bovendruk. De blowerdoortest meet de hoeveelheid lucht die via de keren en naden door gebouwschil lekt of juist binnendringt en wordt daarom ook wel luchtdichtheidstest genoemd.

Onze ingenieurs zijn gediplomeerd om conform NEN 2686 / 2690 / EN 13829 luchtdichtheidsmetingen uit te voeren en conform ISO 18436 infraroodmetingen uit te voeren.

Back To Top