skip to Main Content

Wijziging STEP regeling per 1 september 2015

De Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) wordt per 1 september 2015 gewijzigd. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stimuleert met deze regeling woningcorporaties en andere verhuurders waarvan de huurprijs onder de liberalisatiegrens ligt, de energieprestatie van hun huurwoningen te verbeteren.…

Lees meer
Back To Top