skip to Main Content

Frisse en gezonde scholen met een schoon binnenklimaat zijn essentieel. Enerdeco treedt op als adviseur hoe onderwijsgebouwen zo gezond en energiezuinig mogelijk kunnen zijn.

Veelal valt er bij onderwijsgebouwen enorme winst te halen wanneer u de mogelijkheden van klimaatinstallaties bekijkt.

Wij kunnen u hierin begeleiden door:

  • Ontwerpen van klimaatinstallaties: met name de installaties die in de gebouwen zitten, kunnen door renovatie / vervanging zorgen voor een enorme verbetering van het binnenklimaat. Dit wordt altijd in samenwerking gedaan met architecten, de installateur en/of bouwmanager van het schoolgebouw.
  • Uitvoeren van een haalbaarheidsstudie en opstellen EnergiePrestatieAdvies: welke maatregelen hebben welke effect op het comfort en binnenklimaat? En welke mogelijkheden zijn er om een energie neutrale school te krijgen?
  • Het opstellen van een Programma van Eisen (PvE), waarbij de wens van uw als opdrachtgever technisch wordt omschreven. Uw doelstelling en vraagspecificatie worden omschreven in een PvE.
  • Begeleiding tijdens het realisatietraject door technische berekeningen en ontwerpen van installeurs een aannemers te controleren en te toetsen aan het opgesteld PvE.

Door onze onafhankelijke rol – wij hebben geen vaste partner in de keuze van klimaatinstallaties – en onze ruime ervaring op het gebied van deze klimaatinstallaties, kunnen wij onderwijsinstellingen op meerdere vlakken van dienst zijn: als ontwerper van de technische installatie, als adviseur en controleur en tijdens de trajectbegeleider als aanspreekpunt in de communicatie met deze marktpartijen.

Referentie

CO2-neutrale scholen Enschede

In opdracht van de gemeente Enschede heeft Enerdeco in kaart gebracht, welke maatregelen op gebouwniveau uitgevoerd moeten worden om een CO2-neutrale energievoorziening te realiseren. De kosten en baten van verschillende…

Lees meer
Back To Top