skip to Main Content

Enerdeco ondersteunt woningbouwcorporaties bij renovatie- en nieuwbouwtrajecten. Bij renovatietrajecten analyseren wij eerst het huidige energieverbruik / energielabel met instrumenten als thermografie en blowerdoor. Vervolgens adviseren wij hoe de energieprestatie verbeterd kan worden (EPA).

Welke energiebesparende maatregelen dragen bij aan een verbetering van het label, verlaging van de energielasten en verhogen van het wooncomfort en binnenklimaat? Verschillende mogelijkheden worden doorberekend: welke maatregel heeft welk effect. Dit stelt de woningbouwcorporatie in staat om vervolgens zelf een keuze te maken, passend bij haar vastgoedbeleid.

De begeleiding van het realisatietraject – dus het daadwerkelijk doorvoeren van de duurzame maatregelen in bouwschil, installatie en klimaatregeling – hebben wij reeds voor 10tallen woningbouwcorporaties verzorgd. Van opstellen van een Programma van Eisen in het offertetraject tot aan communicatie met diverse marktpartijen en bewoners tijdens de uitvoering.

In de afgelopen jaren heeft Enerdeco voor ruim 100.000 woningen energiecertificaten opgesteld. De energiecertificaten van bijna al deze woningen zijn bij Enerdeco in beheer. Dit wil zeggen dat wij de energiecertificaten bij planmatig en niet planmatig onderhoud aanpassen.

Enerdeco treedt op als kennispartner voor woningbouwcorporaties bij o.a.:

Referentie

Energietrajecten woningbouwcorporaties

Het is zinvol om energetische verbeteringen op natuurlijke momenten door te voeren. Bijvoorbeeld bij onderhoud (o.a. schilderwerk) of renovatie. Enerdeco stelt voor diverse woningbouwcorporaties per complex plannen op om de…

Lees meer
Back To Top