skip to Main Content

In opdracht van de gemeente Enschede heeft Enerdeco in kaart gebracht, welke maatregelen op gebouwniveau uitgevoerd moeten worden om een CO2-neutrale energievoorziening te realiseren. De kosten en baten van verschillende opties zijn gepresenteerd. Op basis van de haalbaarheidsstudie kunnen gemeente en schoolbesturen hun plannen nader uitwerken. De haalbaarheidsstudie maakt de gemeentelijke doelstelling concreet, waardoor ook pragmatische vervolg stappen mogelijk zijn.

De studie heeft geleid tot implementatie van warmtepompen, pelletkachels, zonnecellen, slimme meters en beheer klimaatinstallaties op diverse scholen in Enschede.

Back To Top