skip to Main Content

Syntrus Achmea Real Estate grijpt vele kansen aan om hun gebouwen te verduurzamen. Enerdeco wordt ingeschakeld om te adviseren over mogelijke energetische verbeteringen, waarbij de kosten en baten en het effect op het energielabel in kaart wordt gebracht. Een veel voorkomende vraag, waar antwoord op gegeven kan worden is “Welke maatregelen moeten we uitvoeren op zo efficiënt mogelijk een energielabel A te realiseren”. 

Uitvoering geschiedt in samenwerking met vastgoedbeheerders.

Achmea

Back To Top