skip to Main Content

In opdracht van diverse gemeenten heeft Enerdeco in kaart gebracht, welke maatregelen op gebouwniveau uitgevoerd kunnen worden om bijvoorbeeld een CO2-neutrale energievoorziening te realiseren. Het gaat daarbij om zwembaden, gemeentehuizen, scholen, sporthalen, enz. De kosten en baten van verschillende opties worden gepresenteerd.

Op basis van verschillende ambitieniveaus worden maatregelenpakketten samengesteld. Voor enkele gemeenten is een haalbaarheidstudie uitgevoerd om de gebouwen  CO2-neutraal te krijgen. De haalbaarheidsstudie maakt de gemeentelijke doelstelling concreet, waardoor ook pragmatische vervolg stappen mogelijk zijn.

Back To Top