skip to Main Content

Aanpassingen aan gebouwen en woningen kunnen ingrijpend zijn voor bewoners en brengen met name voordelen, maar ook nadelen met zich mee zoals overlast tijdens het bouw- en renovatietraject. Ook kan er sprake zijn van een huurverhoging als gevolg.

Communicatie bewoners

Het is belangrijk dat de huurder dan ook de voordelen weet: energiekostenverlaging en dus lagere maandlasten en verbetering van het wooncomfort en binnenklimaat. Het communiceren van deze voordelen op een persoonlijke wijze, zodat vragen beantwoord worden en mogelijke vooroordelen en twijfels weggenomen worden, is zeker van belang indien er wettelijk 70% van de huurders moet instemmen met een voorgesteld project.

Enerdeco heeft door diverse projecten ruime ervaring opgedaan in het adviseren, begeleiden of daadwerkelijk uitvoeren van bewonerscommunicatie namens u als vastgoedeigenaar of woningbouwcorporatie.

Communicatie marktpartijen

Ook het communiceren met professionele partijen als uitvoerders, bouwmanagers, gemeente en andere stakeholders is essentieel. Bij vragen, twijfel of opmerkingen, kunt u ons altijd benaderen. Wij hebben hier wederom een onafhankelijke pet op en kiezen geen partij tussen de betrokkenen. Door deze onafhankelijke positie verloopt de communicatie veelal prettig, wij hebben zelf immers geen eigen belang. Een eerlijk en passend advies voor u is het uitgangspunt!

Back To Top