skip to Main Content

Nadat de offertes van de verschillende aanbieders beoordeeld zijn en er een selectie van geschikte partijen heeft plaatsgevonden, start de daadwerkelijke realisatie van de energiebesparende en klimaatcomfort-verhogende maatregelen.

In deze realisatiefase gaan aanbieders ontwerpen nader uitwerken, technische tekeningen tot in detail opstellen en klimaat installatietekeningen toesturen. Om de kwaliteit te waarborgen, kan Enerdeco deze ontwerpen en tekeningen controleren en toetsen aan het opgestelde Programma van Eisen. Enerdeco kan dus namens u als opdrachtgever toetsen of het uitgewerkte ontwerp voldoet aan uw vraagspecificatie. Ontwerpberekeningen en technische tekeningen worden beoordeeld, zodat eventuele problemen in de toekomst kunnen worden voorkomen. Tevens kan Enerdeco wijzigingen voorstellen, welke zowel voor de opdrachtgever als de opdrachtnemer positief uitwerken. Door deze controle en toetsen aan het opgestelde PvE, wordt het eindresultaat gewaarborgd.

Toetsen aan het Programma van Eisen kan o.a. door comfort- en binnenklimaatmetingen en  thermografie in combinatie met blowerdoor. Na oplevering kan de energieprestatie tevens getoetst worden door het opstellen van een Energielabel.

Back To Top