skip to Main Content

Wijziging STEP regeling per 1 september 2015

De Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) wordt per 1 september 2015 gewijzigd. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stimuleert met deze regeling woningcorporaties en andere verhuurders waarvan de huurprijs onder de liberalisatiegrens ligt, de energieprestatie van hun huurwoningen te verbeteren. Zo geeft de overheid een extra impuls aan investeringen in energiebesparing in bestaande woningen binnen de gereguleerde huursector. Bij aanvragen uit het verleden zijn veel onregelmatigheden geconstateerd. Hierom wordt de STEP-regeling gewijzigd. De overheid adviseert om uw ingediende aanvraag of verleende subsidie in te trekken. Op lopende aanvragen en verleende subsidies vinden aanvullende controles plaats.

Enerdeco ondersteunt u graag in het herzien en opnieuw correct indienen van deze subsidieaanvraag. Ook voor nieuwe subsidie aanvragers rekenen wij graag deskundig de voordelen voor u door. Neemt u contact op om uw situatie en mogelijke begeleiding in het subsidietraject te bespreken.

Back To Top