skip to Main Content

Voor vastgoedeigenaren maakt Enerdeco beleidsadviezen op maat, waarin zowel een korte als lange termijnvisie opgesteld wordt. Uw vastgoedportefeuille brengt immers vraagstukken met zich mee omtrent duurzaamheid, energetische en financiële kansen.

Enerdeco stelt samen met u een passend strategisch en energetisch beleid op voor uw vastgoed. Gezamenlijk bepalen we uw ambities, doelen en verwachtingen. De energie- en/of binnenklimaatvisie die vervolgens hieruit voortvloeit, omvat uiteraard een reële vertaling naar kosten en baten. Wij ondersteunen u graag als sparringpartner en deskundig adviseur bij de eventuele daadwerkelijke doorvoering van het beleidsadvies.

Voorbeelden van beleidsadviezen zijn:

  • Haalbaarheidsstudie CO2-neutrale scholen
  • Renovatieplan woningbouwcorporaties (kosten en baten o.b.v. verschillende ambitieniveaus)
  • Ontwerp scholen conform frisse schollen kwaliteitscriteria
  • Effecten ambitie m.b.t. energielabel
  • Strategisch beleidsplan woningbouwcorporaties (hoe worden concreet de gestelde ambities behaald?)

Neemt u gerust contact met ons op om gezamenlijk een eerste beleidsadvies op te stellen of uw huidige vastgoedstrategie onder de loep te nemen.

Back To Top