skip to Main Content

De PHPP-berekening is een rekenmethode die in het ontwerptraject wordt gebruikt en een hoge voorspellende waarde heeft omtrent het energieverbruik van het gebouw in de praktijk. PHPP wordt veelal genoemd in combinatie met passief huis of passief bouwen.

Dit komt omdat deze ontwerp- en rekentool ontwikkeld is om te kunnen voldoen aan de strenge eisen die gesteld worden aan een passief gebouw. Het is oorspronkelijk een product van het Passivhaus Institut uit het Duitse Darmstadt.

Enerdeco heeft ruime ervaring met de PHPP-berekening en brengt op overzichtelijke wijze alle gebouw- en installatieparameters met hun individuele effect op het eindenergieverbruik in kaart. Tijdens het ontwerptraject met de architect, kunt u samen met ons mogelijke wijzigingen in bouw- en installatieoplossingen invoeren en het systeem rekent vervolgens door welke effecten deze aanpassingen hebben op het eindverbruik. In combinatie met bijbehorende kostenindicaties van deze verschillende bouw- en installatie elementen, kunt u een weloverwogen keuze maken en ontstaat er een maximale synergie tussen architectuur en energiezuinigheid.

Back To Top