skip to Main Content

Vooraf het bouwtraject kan de opdrachtgever een eis stellen als het gaat om de energieprestatie en het energielabel. Bij aanpassingen in de tekeningen kan het label veranderen. Enerdeco wordt ingezet om tijdens het gehele ontwerp- en realisatietraject de energieprestatie en het gewenste energielabel te borgen. Ook kan na oplevering de energieprestatie door ons gemeten worden.

Bij aanbestedingen werken aannemers met regelmaat samen met ons. Zij richten zich op het bouwkundige deel en schakelen Enerdeco in voor het geven van energetisch advies en specifieke kennis omtrent duurzame installaties. Door deze combinatie wordt het plan naar een hoger doordacht niveau getild en maakt u als bouwbedrijf meer kans de opdracht gegund te krijgen. Ook een voorstel van een andere installateur kan door ons getoetst worden. Door onze ervaring en objectieve beoordeling weet men zeker of een plan haalbaar is en de technische berekeningen kloppen.

Basismethodiek en detailmethodiek

Enerdeco kan het energielabel op verschillende manieren opstellen, volgens de basismethodiek en de detailmethodiek. Het label volgens de basismethodiek gaat tot energielabel A. Bij nieuwbouwprojecten werken wij veelal met de detailmethodiek, die labels kan afgeven tot A+, A++ en A+++.  Enerdeco beschikt over een geldig NL/EPBD procescertificaat conform BRL 9500 deel 0 t/m 4 (energielabels en adviezen woningbouw en utiliteit) en deel 6 (detail- / nieuwbouw methodiek utiliteit).

Wanneer een opdrachtgever na de bouw of renovatie de energieprestatie wil toetsen, kunnen wij o.a. middels thermografie en blowerdoortest in kaart brengen wat de warmte- en luchtdichtheid is.

Back To Top