skip to Main Content

Na de implementatie van de installaties kunnen eindgebruikers vragen hebben over het energiebeheer. Namens de opdrachtgever kan Enerdeco samen met de installateur deze vragen beatwoorden en adviezen ten aanzien van het energiebeheer aandragen. Een belangrijke rol die wij vervullen is het optimaal instellen van de klimaatregeling. Een goed ingestelde klimaatregeling is essentieel om het gewenste comforteffect en de gewenste energiebesparing te bereiken.

Energiemonitoring wordt vaak als een doel op zich gezien, terwijl energiemonitoring slechts een instrument is om energieverspilling tegen te gaan. Enerdeco is in staat om de gegevens te interpreteren en een relatie te leggen tussen het energieverbruik en de instellingen in de klimaatregelingen. Op basis daarvan kan optimalisatie plaatsvinden, zodat daadwerkelijk energie bespaard wordt.

Periodieke optimalisatie

Voor honderden gebouwen controleren en optimaliseren wij periodiek de klimaatinstellingen, waardoor er gemiddeld na de eerste controle ongeveer 15% bespaard wordt op het gasverbruik. Het comfort- en binnenklimaat verbetert vaak ook na de inspectie, omdat de installaties nog beter op het actuele gebruik afgestemd worden. Enerdeco is tevens specialist in de controle van de klimaatregeling voor honderden scholen. Dit gebeurt op locatie of op afstand met bijvoorbeeld een Websupervisor, welke in één overzicht het gedrag van installaties in vele gebouwen weergeeft.

Back To Top